G700

Moc:

400 - 700 kW

Paliwo:

gaz ziemny, biogaz, olej

Zalety:

- wysoka trwałość żeliwnego wymiennika ciepła
- wysoka sprawność spalania dla wszystkich rodzajów paliw
- niezawodność zastosowanych elementów sterowania i zabezpieczających
- w pełni zautomatyzowana dwustopniowa eksploatacja dla wybranych
  typów palników
- sygnalizacja stanów roboczych, ewentualnie ich transmisja do głównego
  systemu sterowania
- możliwość sterowania pracą kotła za pośrednictwem głównej automatyki lub
  czujnika temperatury
- dostawa w stanie zmontowanym lub rozmontowanym zgodnie z zamówieniem
  klienta
- wybór kierunku otwierania płyty zamykającej i palnikowej
- łatwo dostępny wizjer i sonda do pomiaru nadciśnienia w komorze spalania
- możliwość instalacji w kaskadach (z regulacją nadrzędną np. SIEMENS RVS)
- kocioł dostarczany bez palnika

Charakterystyka

Kocioł VIADRUS G700 jest trójciągowym, stojącym kotłem z wymiennikiem żeliwnym i nadciśnieniową komorą spalania. Kocioł jest przeznaczony do podłączenia do niskociśnieniowych systemów grzewczych o maksymalnej temperaturze czynnika do 90°C (na życzenie do 115°C).

Sales and service

Useful tips

Discussion

Pobierz dokumenty