Żeliwny kocioł zgazowujący na drewno opałowe Viadrus U22 Economy

Żeliwny kocioł zgazowujący na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem paliwa, przeznaczony do ekologicznego spalania drewna
kawałkowego.

Moc:

16-21-25-30-34-38-41 kW

Paliwo:

Drewno

Zalety:

. 10-letnia gwarancja na żeliwny wymiennik
. sprawność do 91 %
. spełnia wymagania 5 klasy emisji według ČSN EN 303-5
. spełnia wymagania Ekodesign
. spełnia surowe wymagania niemieckiej normy emisyjnej BIMSCHV 2
. małe zużycie paliwa
. prosta obsługa i konserwacja
. króćce gwintowane ułatwiające montaż
. stały ruszt chłodzony wodą
. duży odbiór ciepła z kanałów spalinowych
. możliwość pracy bez zasilania elektrycznego (bez wymuszonego odciągu spalin i bez pompy obiegowej, z wyjątkiem systemów ze zbiornikiem buforowym)
. opatentowany system komory spalania ViaBurn ™

Charakterystyka

VIADRUS U22 Economy to żeliwny kocioł zgazowujący na paliwa stałe z ręcznym załadunkiem paliwa, przeznaczony do ekologicznego spalania drewna kawałkowego. Budowa komory zasypowej pozwala na spalanie paliwa z ciągiem naturalnym spalin bez zastosowania wentylatora. Kocioł może pracować w układach grzewczych z grawitacyjnym i wymuszonym obiegiem wody grzewczej. VIADRUS U22 Economy można bez problemu zastosować jako zamiennik starych kotłów na paliwa stałe w tradycyjnych, „grawitacyjnych" układach CO. Kocioł spełnia wymagania klasy emisji 5 według EN 303-5 oraz wymagania „Ekodesign".

Sales and service

Useful tips

Discussion