Automatyczny, ekologiczny kocioł z żeliwnym wymiennikiem ciepła o długiej żywotności. Dzięki swoim wymiarom zewnętrznym możemy go stosować w niskich pomieszczeniach.

Moc:

6 - 34 kW

Paliwo:

kamienny i brunatny węgiel, pelet drzewny

Zalety:

- spełnia limity klasy emisyjnej 4 według EN 303-5
- sprawność do 88,5 %
- możliwość spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego i pelet
- gwarancja 5 lat na kociół oraz 10 lat na wymiennik żeliwny
- długa żywotność czeskiego wymiennika żeliwnego
- moc kotła według liczby członów
- możliwość ogrzewania c.w.u.
- prosta, szybka obsługa
- możliwość użycia do przebudowy kotłów Hercules U 26

Charakterystyka

Automatyczny, ekologiczny kocioł z żeliwnym wymiennikiem ciepła o długiej żywotności. Dzięki swoim wymiarom zewnętrznym możemy go stosować w niskich pomieszczeniach.

Sales and service

Useful tips

Discussion

Pobierz dokumenty